Helen Doron

Okul Öncesi

Akademide
çocuklarınız hep
bir adım önde...

Tanıtım filmimizi izleyin
Çocukların mutlu bir geleceğe ilk adımı atmaları için
Ataşehir'de bilimden sanata, spordan matematiğe,
yaratıcı etkinliklerden eğlenceli aktivitelere kadar
her alanda akademik bir eğitim veriyoruz.
+ Yıllık Tecrübe
İngilizce’yi yabancı dil olarak (EFL) ve metodolojimizi kullanarak öğretebilmek hem İngilizce dili ustalığı, hem de bağlılık, yaratcılık, heves, çocuk sevgisi ve onlara öğrenmelerinde yardımcı olmak için bir tutku gerektir. Bu, sadece meslek icra etmenin değil, yaşamanın bir yoludur.
Case study With Video
 • Kapasite Geliştirme Programı
  Kapasite Geliştirme Programı, farklı disiplinleri ( Türkçe, fen, matematik, hareket, sanat) bütünleşik olarak ele alarak, çocukların bilgileri tüm disiplinlerde oyun yoluyla deneyimlemelerine fırsat tanır, çocuk oyun oynayarak mutlu oldukları bir ortamda deneyimleyerek öğrenirken, çok yönlü, disiplinler arası düşünebilme yetilerini de gelişmektedir. “Kapasite Geliştirme Programı” ile standart eğitim vermenin ötesinde çocukları sahip oldukları kapasitede en üst düzeye çıkarmak hedeflenmiştir.
 • Helen Doron Early English
  Helen Doron Early English programının temeli Helen Doron’un 1984’de, dört yaşında olan kızı için müzik dersi aldırtmak istediğinde, bir keman dersinde atıldı. Helen Doron sadece bir öğretmen değil aynı zamanda bir annedir de. Dünyadaki birçok ebeveyn gibi o da çocuklarının akademik başarısı ve zenginleşmesi için gayret sarf etmiş, kızı için keman dersleri arama sürecinde, müzik ve lisan öğrenmeyi yakından ilişkilendiren ünlü Suzuki keman öğrenme yönteminden etkilenmiştir.
 • Ready Steady Move
  Ready Steady Move, yoga, pilates, dans, hareket oyunları, Uzak Doğu savunma sanatları gibi çeşitli disiplinlerden gelen unsurlarla oluşturulmuş yenilikçi sağ, sol beyin ve vücut korelasyonunu arttırıcı bir spor ve dil dersidir. Hareket rutinleri İngilizce’yi desteklemek ve zenginleştirmek için kullanılır. Buna ek olarak, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirirken, onlara dayanıklılık ve esneklik sağlayacaktır. Aktif bir vücut öğrenen bir vücuttur.
 • Multi-Music
  Multi-Music, diğer diller konusunda farkındalığı artırmak, daha iyi bir dinleyici olmak, yeni dillere karşı derin bir algı oluşturmak için tasarlanmış eşsiz bir programdır. Program 6 dilde (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca ve Mandarin) dans ve şarkılar sunar;. Program çocukların sözel ve konumsal becerilerini geliştirir, enerjilerini doğru yönde kullanır ve eğlencelidir. Ansiklopedik bilgi temeline dayalı bu ders özel hazırlanmış bilgi kartları ile desteklenmektedir. Bu kartlarda doğa, coğrafya, harika icatlar, büyük mucitler ve dahası hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Helen Doron MathRiders
  Helen Doron MathRiders, çocukların farklı öğrenme stillerini anlayan ve zihinlerini matematiğin diline açan kanıtlanmış, başarılı bir metodolojiye dayanmaktadır. Matematik eğlenceli ve sezgisel bir şekilde sunulduğunda çocuklar coşkuyla tepki verirler. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları tarafından tasarlanan MathRiders yöntemi, eğlenceli etkinlikler ve teşvik yoluyla matematiğin anlaşılmasını teşvik eder. Küçük grup öğrenimi, olumlu pekiştirme ve oyunlar ve müzik içeren dinamik bir öğrenme ortamının birleşimi, öğrencileri meşgul ve öğrenmeye istekli tutar. Araştırmalar, gelişmiş bir öğrenme ortamının bilgi veya beceri kazanma sürecinin kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir.
 • I-Science
  Öğrencilerimizle güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında temel ve tekrarlanabilir deneyler kullanıyoruz. Temel bilimsel prensipleri, kuralları anlamaları ve problem çözme becerilerini geliştirmek için erken yaşta verilen bilim dersleri, çocuklardaki merak duygusunun sınırlarını genişletmeyi ve keşif duygularını doğru yönlendirmeyi amaçlar. Bu ders; soru sormak, düşünmek, bilgi toplamak, gözlem yapmak, deney ve sonuçları bir araya getirip çıkarım yapabilecekleri şekilde düşünmeye teşvik edilerek yapılır. Eğlenceli ve birebir çocukların katılımıyla yapılan bilim dersi sayesinde, çocuklarımız yaşamları boyunca sorgulama, verileri değerlendirme, analiz yapabilme yeteneğine sahip olurlar.
 • Hareket Gelişimi
  Çocuklar, fiziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyunlara katılarak; iş birliğini, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, paylaşmayı, arkadaşlarına saygılı olmayı, kurallara uymayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Çocuklar bu aktiviteler sırasında vücudunu ve yeteneklerini tanır, kurulmuş bir oyunda bir rol üstlenerek ya da yeni bir oyun kurarak kendilerini ifade etme fırsatını bulurlar. Tüm bunların yanında hareket eğitimlerinde uygulanan metodlar ve dersler öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı olur.
 • Müzik&Drama Eğitimi
  Müzik-Drama eğitimi; çocuğun bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, müzik ve hareket ile dış dünyayı tanır, beden farkındalığı üzerinden hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi geliştirir. Bu eğitimler içerisinde hareket egzersizleri ile doğuştan varolan esneklik yapılarını korurken, oyun ve müzik ile bilişsel gelişimleri desteklenir. Bu anlamda eğitimler içerisinde Orff Schulwerk eğitimi, hikaye anlatıcılığı, çocuk yogası, yaratıcı drama tekniklerinden yararlanılarak; oyunlar üzerinden gidilir.
 • Branş Dersleri
  Helen Doron Academy Ataşehir'de; İspanyolca, Bale&Yaratıcı dans, Stem, Codemonkey (Çocuklar İçin Kodlama), P4c (Çocuklar İçin Felsefe), Atölye Çalışmaları branş dersleri olarak verilmektedir.
+ Yıllık Tecrübe
İngilizce’yi yabancı dil olarak (EFL) ve metodolojimizi kullanarak öğretebilmek hem İngilizce dili ustalığı, hem de bağlılık, yaratcılık, heves, çocuk sevgisi ve onlara öğrenmelerinde yardımcı olmak için bir tutku gerektir. Bu, sadece meslek icra etmenin değil, yaşamanın bir yoludur.
Case study With Video
 • Kapasite Geliştirme Programı
  Kapasite Geliştirme Programı, farklı disiplinleri ( Türkçe, fen, matematik, hareket, sanat) bütünleşik olarak ele alarak, çocukların bilgileri tüm disiplinlerde oyun yoluyla deneyimlemelerine fırsat tanır, çocuk oyun oynayarak mutlu oldukları bir ortamda deneyimleyerek öğrenirken, çok yönlü, disiplinler arası düşünebilme yetilerini de gelişmektedir. “Kapasite Geliştirme Programı” ile standart eğitim vermenin ötesinde çocukları sahip oldukları kapasitede en üst düzeye çıkarmak hedeflenmiştir.
 • Helen Doron Early English
  Helen Doron Early English programının temeli Helen Doron’un 1984’de, dört yaşında olan kızı için müzik dersi aldırtmak istediğinde, bir keman dersinde atıldı. Helen Doron sadece bir öğretmen değil aynı zamanda bir annedir de. Dünyadaki birçok ebeveyn gibi o da çocuklarının akademik başarısı ve zenginleşmesi için gayret sarf etmiş, kızı için keman dersleri arama sürecinde, müzik ve lisan öğrenmeyi yakından ilişkilendiren ünlü Suzuki keman öğrenme yönteminden etkilenmiştir.
 • Ready Steady Move
  Ready Steady Move, yoga, pilates, dans, hareket oyunları, Uzak Doğu savunma sanatları gibi çeşitli disiplinlerden gelen unsurlarla oluşturulmuş yenilikçi sağ, sol beyin ve vücut korelasyonunu arttırıcı bir spor ve dil dersidir. Hareket rutinleri İngilizce’yi desteklemek ve zenginleştirmek için kullanılır. Buna ek olarak, çocukların bağışıklık sistemlerini güçlendirirken, onlara dayanıklılık ve esneklik sağlayacaktır. Aktif bir vücut öğrenen bir vücuttur.
 • Multi-Music
  Multi-Music, diğer diller konusunda farkındalığı artırmak, daha iyi bir dinleyici olmak, yeni dillere karşı derin bir algı oluşturmak için tasarlanmış eşsiz bir programdır. Program 6 dilde (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Almanca ve Mandarin) dans ve şarkılar sunar;. Program çocukların sözel ve konumsal becerilerini geliştirir, enerjilerini doğru yönde kullanır ve eğlencelidir. Ansiklopedik bilgi temeline dayalı bu ders özel hazırlanmış bilgi kartları ile desteklenmektedir. Bu kartlarda doğa, coğrafya, harika icatlar, büyük mucitler ve dahası hakkında geniş bilgiler verilmektedir.
 • Helen Doron MathRiders
  Helen Doron MathRiders, çocukların farklı öğrenme stillerini anlayan ve zihinlerini matematiğin diline açan kanıtlanmış, başarılı bir metodolojiye dayanmaktadır. Matematik eğlenceli ve sezgisel bir şekilde sunulduğunda çocuklar coşkuyla tepki verirler. Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanları tarafından tasarlanan MathRiders yöntemi, eğlenceli etkinlikler ve teşvik yoluyla matematiğin anlaşılmasını teşvik eder. Küçük grup öğrenimi, olumlu pekiştirme ve oyunlar ve müzik içeren dinamik bir öğrenme ortamının birleşimi, öğrencileri meşgul ve öğrenmeye istekli tutar. Araştırmalar, gelişmiş bir öğrenme ortamının bilgi veya beceri kazanma sürecinin kalitesini iyileştirdiğini göstermiştir.
 • I-Science
  Öğrencilerimizle güvenli ve destekleyici bir eğitim ortamında temel ve tekrarlanabilir deneyler kullanıyoruz. Temel bilimsel prensipleri, kuralları anlamaları ve problem çözme becerilerini geliştirmek için erken yaşta verilen bilim dersleri, çocuklardaki merak duygusunun sınırlarını genişletmeyi ve keşif duygularını doğru yönlendirmeyi amaçlar. Bu ders; soru sormak, düşünmek, bilgi toplamak, gözlem yapmak, deney ve sonuçları bir araya getirip çıkarım yapabilecekleri şekilde düşünmeye teşvik edilerek yapılır. Eğlenceli ve birebir çocukların katılımıyla yapılan bilim dersi sayesinde, çocuklarımız yaşamları boyunca sorgulama, verileri değerlendirme, analiz yapabilme yeteneğine sahip olurlar.
 • Hareket Gelişimi
  Çocuklar, fiziksel aktivitelere ve okul öncesinde önemli bir yeri olan hareketli oyunlara katılarak; iş birliğini, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, paylaşmayı, arkadaşlarına saygılı olmayı, kurallara uymayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenirler. Çocuklar bu aktiviteler sırasında vücudunu ve yeteneklerini tanır, kurulmuş bir oyunda bir rol üstlenerek ya da yeni bir oyun kurarak kendilerini ifade etme fırsatını bulurlar. Tüm bunların yanında hareket eğitimlerinde uygulanan metodlar ve dersler öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmesine de yardımcı olur.
 • Müzik&Drama Eğitimi
  Müzik-Drama eğitimi; çocuğun bilişsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar, müzik ve hareket ile dış dünyayı tanır, beden farkındalığı üzerinden hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi geliştirir. Bu eğitimler içerisinde hareket egzersizleri ile doğuştan varolan esneklik yapılarını korurken, oyun ve müzik ile bilişsel gelişimleri desteklenir. Bu anlamda eğitimler içerisinde Orff Schulwerk eğitimi, hikaye anlatıcılığı, çocuk yogası, yaratıcı drama tekniklerinden yararlanılarak; oyunlar üzerinden gidilir.
 • Branş Dersleri
  Helen Doron Academy Ataşehir'de; İspanyolca, Bale&Yaratıcı dans, Stem, Codemonkey (Çocuklar İçin Kodlama), P4c (Çocuklar İçin Felsefe), Atölye Çalışmaları branş dersleri olarak verilmektedir.
Ücretsiz Deneme Dersine Katılmak İçin Formu Doldurunuz.
Helen Doron Academy Ataşehir
Ücretsiz Deneme Dersine Katılmak İçin Formu Doldurunuz.
× Whatsapp Destek Hattı